اعضاء هیئت علمی تمام وقت، نيمه وقت پژوهشکده عمران

امير محمودزاده 
مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مهندسي عمران –زلزله
دانشگاه محل تحصیل :دهلی - هندوستان
    محمود وفائيان

مقطع: دکتری
مرتبه علمی : استاد
رشته-گرایش:مهندسي عمران- مكانيك خاك
دانشگاه محل تحصیل:استرايلسد- انگلستان
 
پست الکترونیک:
m.vafaeian@spri.ir

منوچهر امامقلی بابادی

مقطع : دکتری
تحصیلات :
تکنولوژی عالی بتن  - دانشگاه هرت فور شایر لندن
عمران-مدیریت  ساخت - دانشگاه یورگ -ایالت آلاباما-امریکا

   

دکتر نعمت حسنی

مقطع: دکتری
رشته: عمران_زلزله
دانشگاه محل تحصیل : کُبه - ژاپن
مرتبه : دانشیار

 

محسن اعتمادي

 
مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مهندسي عمران –زلزله
دانشگاه محل تحصیل : لندن-انگلستان
پست الکترونیک:
m.etemadi@spri.ir

                    

سيدمحمود حسيني

مقطع :دکتری
مرتبه علمی: دانشيار
رشته-گرایش: مهندسي عمران- سازه
دانشگاه محل تحصیل:دانشگاه علوم تحقيقات تهران

پست الکترونیک:
m.hosseini@spri.ir

 

     

کیاچهر بهفرنیا

مقطع : دکتری
مرتبه : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران-سازه های بتنی
دانشگاه محل تحصیل : استرالیا UNSW

 
   

ناصر پورمعلم
مقطع:دکتری
مرتبه علمی:استاديار
رشته _گرایش :مهندسي عمران-حمل و نقل و ترافيك
دانشگاه محل تحصیل : هوکایدو- ژاپن
پست الکترونیک:
n.poormoalem@spri.ir

 

نورالدین گندمی

مقطع: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رشته -گرایش: عمران-زلزله
دانشگاه محل تحصیلی : مالزی
 
N.Gandomi@spri.ir
       
 
ادامه مطلب