***اطلاعیه فوری تعویق زمان برگزاری نمایشگاه های شهرکرد و مشهد

به استحضار می رساند با تصمیم کمیته اجرایی، زمان برگزاری دو نمایشگاه آب و برق،تجهیزات و صنایع وابسته و نمایشگاه مدیریت بحران، تجهیزات و صنایع وابسته به تعویق افتاد و به هفته آخر آذر ماه سال جاری موکول گردید.

روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه