برترین پژوهشگاه در زمینه سرانه درآمد حاصل از تجاری سازی و فروش دستاوردهای پژوهش وفناوری


دستاوردهای پژوهش و فناوری توسط پژوهشگاه شاخص پژوه براساس آخرین آمار وزارت علوم تحقیقات و فناوری

در راستای عمل به  فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر تجاری سازی ایده ها و تولید ثروت از دانش، پژوهشگاه شاخص پژوه در بین کلیه پژوهشگاههای کشور به عنوان برترین پژوهشگاه در زمینه سرانه درآمد حاصل از تجاری سازی و فروش دستاوردهای پژوهش وفناوری معرفی شد که این موضوع نشان از عملیاتی واجرایی نمودن فرامین و تأکیدات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  در سایه تلاش پژوهشگران واساتید پژوهشگاه می باشد . لازم به ذکر است پژوهشگاه شاخص پژوه در برخی زمینه های دیگر مانند سرانه قراردادهای منعقد شده، سرانه طرح های پژوهش برون سازمانی، سرانه کتابهای چاپ شده ترجمه شده در میان کلیه پژوهشگاه های کشورو در میان کلیه مراکز پژوهشی فنی ومهندسی کشور در حوزه سرانه اکتشاف و نظریه های علمی رتبه اول کشور را نیز کسب نموده است . این موفقیت ها با توجه به خصوصی بودن پژوهشگاه درمیان پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی و وابسته به دانشگاههای دولتی نشان از عزم بلند و راسخ پژوهشگاه درعملیاتی نمودن فرامین مقام معظم رهبری(مدظله العالی) وسند سیاست های علم وفناوری کشور می باشد که امید است حمایت های متولیان امراز این بخش خصوصی بیش از پیش ملموس و بارز باشد.
 

ادامه مطلب