تأئید مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه پژوهشگاه شاخص پژوه

خانم مرضیه غیبی دانشجوی کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه از پژوهشگاه شاخص پژوه فارغ التحصیل شد.
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در ادامه تأئید مدارک فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه، مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه شاخص پژوه را تأئید نمود. عنوان پایان نامه نامبرده " بررسی تاثیر مدیریت بحران در افزایش رضایتمندی آسیب دیدگان زلزله " به راهنمایی دکتر امیر محمودزاده می باشد.
گفتنی است پژوهشگاه شاخص پژوه در راستاي ماموريت خود به عنوان توليد كننده علم نافع و اقتدار آفرين و پرورش دهنده پژوهشگراني مستعد جهت حضور در عرصه هاي اجرايي و عملياتي كشور از جمله مديريت بحران هاي طبيعي و انسان ساخت و با توجه به حضور برترين اساتيد اين حوزه در پژوهشگاه شاخص پژوه همواره در راستاي حل و فصل چالش هاي ملّي، منطقه اي و جهاني فرارو گام برداشته است. در روزگاری که مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در کشور به وفور یافت می شود و روزانه شاهد خبرهای ناگوار از بروز حوادث در کشور هستیم ضرورت جدی گرفتن مدیریت بحران های مرکب بیش از پیش حس می شود.

ادامه مطلب