برگزاری سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

 

یکشنبه  1397/02/23

ساعت 9 الی 17

تهران- خیابان استاد نجات الهی(ویلا)- نبش ورشو- خانه اندیشمندان علوم انسانی

حضور کلیه افراد رایگان و آزاد است.

به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه آموزشی اعطا می گردد.

 

 

 

 

ادامه مطلب