کارآفرین شو

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول  آفرینان

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مردم نهاد مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اندیشه سازان افق ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آمایش سرزمین ایران

برگزاری سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

 

یکشنبه  1397/02/23

ساعت 9 الی 17

تهران- خیابان استاد نجات الهی(ویلا)- نبش ورشو- خانه اندیشمندان علوم انسانی

حضور کلیه افراد رایگان و آزاد است.

به شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه آموزشی اعطا می گردد.