برای ایجاد کسب و کار خود با تحول آفرینان آشنا شوید

موسسه کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی داخلی تحول آفرینان در  آبانماه1396 موفق به اخذ مجوز کاریابی‌ مجازی (الکترونیکی) و فعالیت در فضای مجازی از وزارتین فرهنگ و  ارشاد اسلامی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی گردید.  

www.tahavolafarin.com

 

ادامه مطلب