کارآفرین شو

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول  آفرینان

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مردم نهاد مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اندیشه سازان افق ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آمایش سرزمین ایران

برای ایجاد کسب و کار خود با تحول آفرینان آشنا شوید

موسسه کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی داخلی تحول آفرینان در  آبانماه1396 موفق به اخذ مجوز کاریابی‌ مجازی (الکترونیکی) و فعالیت در فضای مجازی از وزارتین فرهنگ و  ارشاد اسلامی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی گردید.  

www.tahavolafarin.com