نشریه علمی-تخصصی مطالعات آینده پژوهی

 

نشریه علمی  تخصصی مطالعات آینده پژوهی

امروزه آینده پژوهی به عنوان علمي ارزش بنیان، شناخته شده است و جوامع بشري برای مدیریت آینده های پر تلاطم پیش روي خود، ناگریز حرکت به سمت ترویج و توسعه این رشته می باشند. آینده پژوهی علمي مهم و راهبردي اما ناشناخته است. به گونه ای که حتی پژوهشگران و علاقه مندان به این رشته از مهجور ماندن این علم در بین عوام و خواص ابراز نگرانی می نمایند.

همین دغدغه منجر به این گردید، جمعی از اساتید و پژوهشگران علاقه مند به مباحث آینده پژوهی، در رصدخانه علم وفناوری پژوهشگاه شاخص پژوه، تصمیم به انتشار نشریه ای علمی – آموزشی نمایند. این نشریه با هدف فرهنگ سازی، شناخت و ترویج آینده پژوهی که خود یکی از مهم ترین اهداف کلان سند راهبردی، رصدخانه علم وفناوری شاخص پژوه می باشد، تهییه و آماده انتشار گردیده است.

امید است این مجموعه بتواند گامی هرچند اندک در راستای ترویج دانش آینده پژوهی بردارد و با گذشت زمان، برغنای مطالب و مباحث علمی مطرح شده در آن افزوده شود. در پایان ضمن تشكر از كليه همكاران و پژوهشگران گرامي، از خوانندگان محترم تقاضامند است پيشنهادات و نظرات ارزنده خود را در راستاي غناي بيشتر اين اثر، براي شماره های بعدي از طريق ايميل info@spstino.com ارسال فرمايند.

علاقه مندان می توانند جهت دسترسی به نسخه الکترونیک نشریه به سايت های زیر مراجعه نمایند:

 
 

فصلنامه علمی تخصصی

مطالعات آینده پژوهی- شماره اول

 
نسخه 19 شاخص آینده به زودی رونمائی خواهد شد

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-19

شاخص آینده (32)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-18

شاخص آینده (31)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-17

شاخص آینده (30)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-16

شاخص آینده (29)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-15

شاخص آینده (28)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-14

شاخص آینده (27)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-13

شاخص آینده (26)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-12

شاخص آینده (25)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-11

شاخص آینده (24)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-10

شاخص آینده (23)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-9

شاخص آینده (22)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-8

شاخص آینده (21)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-7

شاخص آینده (20)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-6

شاخص آینده ( 19)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-5

شاخص آینده ( 18)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-4

شاخص آینده ( 17)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-3

شاخص آینده ( 16)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-2

شاخص آینده ( 15)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی-1

شاخص آینده ( 14)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 13 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 12 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 11 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 10)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 9 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 8 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 7 )

 نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (6 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 5 )

 نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (4)

 نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (3)

 نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (2)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (1)

 

 

ادامه مطلب