گردشگری در خلیج فارس گامی به سوی توسعه

پروفسور سیروس شفقی روز یکشنبه مورخ 19 آذرماه 1396 در همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها به سواحل طولانی خلیج فارس در کشور اشاره کرد و افزود:ایران دارای هزار و 800 کیلومتر خط ساحلی در خلیج فارس است که طولانی ترین مرز ساحلی را از بین هشت کشور حاشیه خلیج فارس دارد که فرصت خوبی برای رونق گردشگری ایجاد می کند.
استاد جغرافیا دانشگاه اصفهان افزود: در وسعت 23 هزار و 900 کیلومتر مربعی خلیج فارس 124 جزیره وجود دارد که از این تعداد 42 جزیره متعلق به ایران است که از این میان 21 جزیره مسکونی و 21 جزیره خالی از سکنه است و فقط دو جزیره کیش و قشم برای جذب گردشگر شرایط مناسبی دارد.
وی که مقاله خود با عنوان ' گردشگری در خلیج فارس گامی به سوی توسعه ' را ارائه می داد، اظهار کرد: البته به نظر من جزایر خالی از سکنه باید مسکونی شوند چون خالی بودن آنها از نظر ژئوپلتیک شاید کار درستی نباشد.
به گفته وی گرم بودن منطقه نیز یکی دیگر از دلایل عدم ورود گردشگر به ویژه اروپایی ها و امریکایی ها است.
وی افزود: بر اساس آمار، هشت کشور حاشیه خلیج فارس 1.6 درصد گردشگر را به خود جلب می کند که با وجود دوبی و دیگر شهرهای حاشیه ، سهم ایران بسیار ناچیز است.
شفقی به جزیره هرمز به عنوان یکی از جزایر بی نظیر خلیج فارس اشاره کرد و گفت: هرمز یک جزیره بسیار زیبا با پتانسیل گردشگری بالا است اما متاسفانه مورد فراموشی قرار گرفته است.
وی به دیدنی های کم نظیر و شاید بی نظیر جزیره هرمز اشاره کرد و افزود: در ایران حدود 100 گنبد نمکی وجود دارد که زیباترین آنها در جزیره هرمز واقع شده اند بنابراین جزایر خلیج فارس از نظر پتانسیل گردشگری بسیار غنی است که توسعه آن باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها با اهداف شناسایی زمینه ها ، ظرفیت ها ، چالش ها و اولویت های توسعه اقتصاد دریایی ایران؛ تدوین چشم اندازها، سیاست ها ، راهبردهای برنامه های توسعه اقتصادی دریایی؛ گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور؛ شناسایی و ارایه ایده ها ، طرح ها و تجارب ویژه دریایی؛ تزریق فرهنگ کار آفرینی در زمینه توسعه اقتصاد دریایی ایران و شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در سواحل دریای ایران برگزار شد.
آینده پژوهی و اقتصاد دریایی، مدیریت بحران های دریایی، تمدن سازی دریایی، فرصت های کارافرینی در اقتصاد دریایی، امنیت و اقتصاد دریایی، مناسبات بنی المللی اقتصاد دریایی، تجارت و حمل و نقل دریایی و پتانسیل های گردشگری دریایی در ایران برخی محورهای این همایش است.

ادامه مطلب