رئیس انجمن آمایش سرزمین:توسعه سواحل، شاه کلید حل مشکل بیکاری

امیر محمود زاده رئیس انجمن آمایش سرزمین ایران نیز در همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران که به همت پژوهشگاه شاخص پژوه و انجمن آمایش سرزمین ایران برگزار گردید اظهار کرد: اکنون کشور با مشکل بزرگی به نام بیکاری مواجه است و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری توسعه سواحلی همچون مکران در جنوب شرق ایران می تواند شاه کلید حل مشکل بیکاری باشد.

وی ادامه داد: 200 هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم از طریق سواحل دریایی ایجاد می شود و این امر می تواند موجب حل مشکلات کمبود آب و تغییر اقلیم در کشور شود.

محمود زاده تصریح کرد: سرمایه گذاران چینی در سواحل پاکستان مسیر دریایی را تغییر داده اند اما ایران با وجود اینکه قابلیت بیشتری از پاکستان دارد، هنوز اقدامی در این جهت صورت نداده است.

وی با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی موجب احیای سواحلی همچون مکران خواهد شد، گفت: تا به حال به دریا به دید اقتصادی نگریسته نشده و باید توجه کنیم که دریا منبع انرژی زیاد و محل حمل و نقل مطمئنی است و تخصیص منابع مالی بخش خصوصی می تواند، رونق ویژه ای در این مناطق به وجود آورد.

وی در خاتمه تاکید کرد: بهترین راهکار اعتمادسازی دولت برای بخش خصوصی است تا سرمایه خود را در مناطق دریایی به کار گرفته و موجب پویایی اقتصاد دریایی کشور شود.

ادامه مطلب