دومین همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، 13 اسفند 1396

انجمن آمایش سرزمین ایران  در نظر دارد دومین همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران را در مورخ 13 اسفند 1396 برگزار نماید. لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود برای حضور در این همایش با دبیرخانه تماس حاصل فرمایند.