انتشار گزارش بکارگیری 10 نوآوری برتر در زمینه شهری توسط پژوهشگاه شاخص پژوه

در درهه ی 1990، همزمان با ظهور عصر دیجیتال، برخی از مفسران اجتماعی بر این باورند که  دیجیتالی شدن باعث مرگ شهرها شده است. موقعیت جغرافیایی مردم ، کمتر به چشم می آید و مردم بیشتر تمایل به تعامل در فضای مجازی دارند.
تقریباً با گذشت دو دهه ی بعد تقریباً عکس این مورد اتفاق افتاد و مردم بیشتر در حوزه فیزیکی زندگی کردند و بیشتر از روستا به مناطق شهری مهاجرت کردند و سازمان ملل پیش بینی کرد که تا سال 2050، جمعیت کل شهرهای جهان، به اندازه  ی جمعیت کل جهان در سال 2002، خواهد شد.
اما سوال اساسی اینجاست که آینده ی شهرها به چه صورتی در خواهد آمد؟
مردم همچنان به واسطه شرایط اقتصادی بهتر شهرها، از روستا به شهرها کشیده می¬شوند. چرا که در شهرها فرصتهای اقتصادی و اجتماعی بهتری در انتظارشان هست و بازده بالاتری از سرمایه گذاری ها بدست می آید.
مک کینزی برآورد کرد که 35 درصد از رشد GDP در جهان بین زمان حاضر تا سال 2025 مرتبط به 100 شهر مطرح در دنیاست.

جهت دسترسی به فایل کامل گزارش، اینجا را کلیک کنید