گزارش" آینده لجستیک درصنعت خودروسازی ایران با محوریت برونسپاری به شرکت های لجستیک طرف سوم(3PLs)"

تمایل به جهانی شدن، نیاز سازمان ها به چابک شدن، پیچیدگی و تخصصی شدن کارها، وجود ریسک ها، عدم اطمینان در بازار، فشار رقابتی سنگین، توسعه ی تکنولوژی ها، توسعه ی خدمات ویژه به مشتری، فشار زمان، گسترش ادغام های سازمانی، افزایش تقاضا برای خدمات با ارزش افزوده در لجستیک، استفاده عقلایی و حداکثر بهره برداری از منابع در دسترس همه دلایلی روشن بر اهمیت برون سپاری فعالیت های لجستیک می باشد. برون سپاری لجستیک به عنوان راهکاری برای مواجهه با این پیچیدگی ها دیده می شود. از طرفی روندهای جهانی بر افزایش برون سپاری درآینده تاکید دارند.
این درحالیست که ایران کشوری استراتژیک به لحاظ موقعیت جغرافیایی  از منظر لجستیکی، 3PL واقعی، بر اساس تعاریف ندارد و رتبه ی ضعیف ایران از نظر شاخص عملکرد لجستیکی و هدف گذاری انجام شده جهت دستیابی به رتبه ی 30 جهانی در افق 1404 در لجستیک نشان از اهمیت کار بر بهبود وضعیت لجستیک دارد.
صنعت خودرو به واسطه گستردگی زنجیره و در نتیجه پیچیدگی لجستیک، اشتغال زایی فراوان، بازار بزرگ منطقه ای (ایران و ترکیه تولید کنندگان اصلی خودرو در منطقه هستند (OICA statistics, 2013.، وابستگی سایر صنایع به آن ( از جمله صنایع فولاد و شیمیایی و نساجی)  از اهمیت ویژه ای در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه برخوردار است.

برای دسترسی به فایل کامل گزارش، اینجا را کلیک کنید