گزارش هواپیمایی امارات درسهایی برای فعالان حمل و نقل هوایی کشور

در سالهای اخیر در ارتباط با پیشرفتهای برخی از کشورهای همسایه خود بویژه کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس بسیار شنیده و البته به سرزنش خود پرداخته ایم و از این که روزی در همه شاخص ها کشور ما فاصله بسیاری از این کشورها داشته است اما بعدها نتوانسته ایم به دلایل مختلف بعضا موجه و بیشتر غیرموجه، گامهای توسعه و پیشرفت کشورمان را سریعتر برداریم، تاسف خورده و می خوریم. البته در فضای ابهام آلود تحریمی هم هرگاه به چنین تطبیق هایی پرداخته می شد، بلافاصله از سوی متولیان عموما دولتی، تفاوت شرایط حاکم بر کشورمان و محدودیت های تحمیلی مطرح و مدیریت تطبیقی برای کشور فاقد کارایی اعلام می گردید. اینک که با تدبیر و درایت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مدیریت هوشمندانه و دانایی محور دستگاه دیپلماسی خارجی و حمایت جدی مقامات ارشد نظام، کشورمان افق های روشنی را برای قرار گرفتن در مسیر توسعه بدون هرگونه تحریم و تحمیل شرایط نامعمول پیش روی خود دارد، به نظر می رسد بررسی دقیق تجربیات موفق دیگران و      بهره گیری هوشمندانه از آنها و به نوعی عاریت از دانش مدیریت تطبیقی در عرصه های مختلف توسعه ای کشور، در کنار پی ریزی و طراحی برنامه های عالمانه و دانش بنیان مبتنی بر اصول کارآفرینی استراتژیک از جمله رفتارهای همزمان فرصت جویی و مزیت آفرینی برای تولید ثروت پایداردر همه حوزه ها، می تواند به عنوان یکی از راهبردهای کم هزینه و البته ضروری برای تسریع در جبران عقب ماندگی ها و برداشتن گامهای بلند در مسیر تحقق چشم انداز کشور محسوب شود.

جهت دسترسی به فایل کامل گزارش، اینجا را کلیک کنید.