سلسله گزارش های ارزیابی و پایش شاخص های سند چشم اندازایران در افق 1404

                        

« سند چشم انداز بیست ساله، مهم ترین و اساسی ترین سند توسعه و تحوّل در نظام جمهوری اسلامی ایران است »
چشم انداز بیست ساله که  پس از انقلاب اسلامی  برای اولین بار در تاریخ ایران تدوین شده، بیانگر افق آینده ای برای کشورمان است که ساخته می شود. به عبارت دیگر، این سند، به آینده، نه به عنوان جایی که ایران به آنجا می رود، بلکه به عنوان جایی که ایرانیان آن را به وجود می آورند، نگاه می کند. بر این اساس، راه هایی که به آینده ختم می شوند، یافتنی نیستند، بلکه ساختنی اند، لذا نگرش به آینده توسعه و پیشرفت در سند چشم انداز، بر پایه تفکر راهبردی پایه ریزی شده و صد البته که می بایست بر پایه برنامه ریزی راهبردی نیز عملیاتی گردد. و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری «سطر سطر آن با محاسبه و کارشناسی تدوین شده و اصلا بلند پروازانه نیست.»

برای دسترسی به فایل کامل گزارش اینجا را کلیلک کنید