جایگاه علم ، نوآوری و پژوهش در فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالي)

 باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.
- علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول كشور است.
- پیشرفت علمی بدون تحقیق امكان ندارد.
- علم و تحقیق كلید قطعی پیشرفت كشور است.
- تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است.
- پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است.
- تولید علم و تحقیقات، حیات آینده كشور است.
- برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.
عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.
توليد علم، فقط انتقال علم نيست؛ نوآوري علمي در درجه اوّلِ اهميت است. اين را من از اين جهت مي‏گويم که بايد يک فرهنگ بشود. اين نو انديشي، فقط مخصوص اساتيد نيست؛


مخاطب آن، دانشجويان و کلّ محيط علمي هم است.
ابنابراين در زمينه مسائل علمي، من اين را توصيه نمي‏کنم. بايد فراگرفت؛ اما نبايد صرفاً مصرف کننده فرآورده‏هاي علمي ديگران بود. بايد علم را به معناي حقيقي کلمه توليد کرد. البته اين کار، روشمندي و ضابطه لازم دارد. مهم اين است که روح نوآوري علمي در محيط دانشگاه زنده شود و زنده بماند.
علاج دردها و مشکلات کشور در پیشرفت علمی است
در علم و تحقيق به ترجمه و فراگيرى اكتفا نكنيد و در مراكز علمى، توليد دانش را هدف اساسى خود قرار دهيد.
ايشان نقش مديريت را در تحقق اهداف علمى كشور، بسيار تعيين كننده خواندند و افزودند: زمينه‏سازى و اداره شايسته روند شكوفايى علمى كشور، وظيفه مهمى است كه بر عهده شورايعالى انقلاب فرهنگى وزارتخانه‏هاى »علوم تحقيقات و فناورى - بهداشت درمان و آموزش پزشكى - آموزش و پرورش« و مديران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى قرار دارد.
نوآوري اصلاً چيزي نيست که اجازه لازم داشته باشد و کسي که مي‏خواهد نوآوري کند، نبايد از کسي اجازه بگيرد. اگر ميداني وجود داشت، اين نوآوري و خلاقيّت به‏وجود خواهد آمد. من معتقدم نوآوري بايد در همه زمينه‏ها انجام گيرد.
فعاليت و ابتكار و نوآورى و خلاقيت، اساس پيشرفت انسان و زندگى انسانى است.
بايد دقّت كنيم، فكر كنيم و به دنبال كشف ناشناخته‌ها باشيم. بايد همان استعدادى را كه گفته شد و بنده هم مى‌دانم مغز و فكر ايرانى آن را دارد، به‌كار بيندازيم. راههاى ميانبُر را پيدا كنيم و از بدعت و نوآورى در وادى علم، بيمناك نباشيم. اين حركت بايد در دانشگاهها و مراكز علمى و تحقيقاتى ما به صورت انگيزه‌اى عام، امرى مقدّس و يك عبادت تلقّى شود. همه‌ى رشته‌هاى علوم بايد به اين صورت درآيد. ما بايد اين جرأت را داشته باشيم كه فكر كنيم مى‌توانيم نوآورى كنيم.

ادامه مطلب