بيانيه مأموريت پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

مأموريت اصلي پژوهشكده مهندسي بحران‌هاي طبيعي  شاخص‌پژوه توسعه مرزهاي دانش، مهارت و پرورش نيروهاي متخصص، خلاق، متفكر و متعهد در زمينه‌هاي مديريت بحران و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان و فناوري نوگرا و خردگرا در سايه ارتقاي كيفيت پژوهش خصوصي و گسترش فرهنگ والاي اسلامي و ارزش‌هاي ديني است. همچنين بر عهده خود مي‌داند تا با افزايش كيفيت خدمات و فناوري‌هاي نوين آموزشي و پژوهشي خود پاسخگويي مناسب به انتظارات آموزشي و پژوهشي جامعه ملي، بين‌المللي و ذيفنعان خود باشد، این پژوهشكده به عنوان يك مركز علمي خصوصي معتبر در سطح كشور و منطقه مأموريت دارد نسبت به ارتقاء سطح رشد و توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش توليد و انتشار علم تأثيرگذاري مثبت و عميق بر كشور كمك كند.

ادامه مطلب

Main Page

 

Shakhes Pajouh at a Glance


Research Institute of Shakhes Pajouh has been established from the early years of the New Millennium in 2001, by creating Seismic Research Group with the permission of the Iran’s Ministry of Science Research and Technology. Continuing activities of this research group developed it to a research center to be titled as the first research center from the private sector of the country in the field of Crisis Management. Proudly, the research center upgraded to the “RESEARCH INSTITUTE OF SHAKHES PAJOUH” in accordance with the approved regulations and definitive - official licenses of Iran’s Ministry of Science Research and Technology. In addition, at the same time, the ministry has issued the license to establish an observatory of science and technology in this institute. The Institute has expanded its research activities in three research sectors of management, geography and civil engineering.
These successes achieved by decades hardworking of directors, employees and researchers in this institute which with an emphasis on the private sector in higher education are working in the contest of Commercialization of Ideas, Holding National and International Conferences, Workshops, Summits, Publishing National and International Books & Journals in different fields of Natural Crisis Management, Futures Studies, Entrepreneurship, Urban Planning & Development and Human Resources.

ادامه مطلب
برگزاری همایش آموزه هاي پلاسكو در تاریخ 24 دیماه 1396

برگزاری همایش آموزه هاي پلاسكو در تاریخ 24 دیماه 1396

ادامه مطلب>>
در همایش آموزه های پلاسکو مطرح شد: لزوم تأسیس وزارتخانه شرایط اضطراری

در همایش آموزه های پلاسکو مطرح شد: لزوم تأسیس وزارتخانه شرایط اضطراری

ادامه مطلب>>
دومین همایش رویکردهای آمایش سرزمین در ایران در 10 و 11 بهمن ماه 1396

دومین همایش رویکردهای آمایش سرزمین در ایران در 10 و 11 بهمن ماه 1396

ادامه مطلب>>

رویدادهای شاخص پژوه

بزرگداشت هفته جهانی کارآفرینی
بزرگداشت هفته جهانی کارآفرینی

مؤسسه پژوهشی برتر در زمینه اجرای دوره دکترای پژوهش محور
مؤسسه پژوهشی برتر در زمینه اجرای دوره دکترای پژوهش محور

اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور
اولین همایش آینده پژوهی صنعت آب و فاضلاب کشور

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
پیام تبریک رئیس پژوهشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

International Journal of Health System and Disaster Management