1

بيانيه مأموريت پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

مأموريت اصلي پژوهشكده مهندسي بحران‌هاي طبيعي  شاخص‌پژوه توسعه مرزهاي دانش، مهارت و پرورش نيروهاي متخصص، خلاق، متفكر و متعهد در زمينه‌هاي مديريت بحران و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان و فناوري نوگرا و خردگرا در سايه ارتقاي كيفيت پژوهش خصوصي و گسترش فرهنگ والاي اسلامي و ارزش‌هاي ديني است. همچنين بر عهده خود مي‌داند تا با افزايش كيفيت خدمات و فناوري‌هاي نوين آموزشي و پژوهشي خود پاسخگويي مناسب به انتظارات آموزشي و پژوهشي جامعه ملي، بين‌المللي و ذيفنعان خود باشد، این پژوهشكده به عنوان يك مركز علمي خصوصي معتبر در سطح كشور و منطقه مأموريت دارد نسبت به ارتقاء سطح رشد و توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش توليد و انتشار علم تأثيرگذاري مثبت و عميق بر كشور كمك كند.

ادامه مطلب

بيانيه مأموريت پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

مأموريت اصلي پژوهشكده مهندسي بحران‌هاي طبيعي  شاخص‌پژوه توسعه مرزهاي دانش، مهارت و پرورش نيروهاي متخصص، خلاق، متفكر و متعهد در زمينه‌هاي مديريت بحران و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان و فناوري نوگرا و خردگرا در سايه ارتقاي كيفيت پژوهش خصوصي و گسترش فرهنگ والاي اسلامي و ارزش‌هاي ديني است. همچنين بر عهده خود مي‌داند تا با افزايش كيفيت خدمات و فناوري‌هاي نوين آموزشي و پژوهشي خود پاسخگويي مناسب به انتظارات آموزشي و پژوهشي جامعه ملي، بين‌المللي و ذيفنعان خود باشد، این پژوهشكده به عنوان يك مركز علمي خصوصي معتبر در سطح كشور و منطقه مأموريت دارد نسبت به ارتقاء سطح رشد و توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش توليد و انتشار علم تأثيرگذاري مثبت و عميق بر كشور كمك كند.

ادامه مطلب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن

ادامه مطلب>>
عناوین و محور های کلی مورد حمایت مالی و فنی توسط پژوهشگاه شاخص پژوه

عناوین و محور های کلی مورد حمایت مالی و فنی توسط پژوهشگاه شاخص پژوه

ادامه مطلب>>
گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

ادامه مطلب>>
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن

ادامه مطلب>>
عناوین و محور های کلی مورد حمایت مالی و فنی توسط پژوهشگاه شاخص پژوه

عناوین و محور های کلی مورد حمایت مالی و فنی توسط پژوهشگاه شاخص پژوه

ادامه مطلب>>
گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

گزارش سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری انتقال از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

ادامه مطلب>>

رویدادهای شاخص پژوه

سومین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه
سومین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه

رویداد استارتاپی کارآفرین شو
رویداد استارتاپی کارآفرین شو

سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور
سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

دومین همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران
دومین همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران

International Journal of Health System and Disaster Management