دوره های آموزشی

معرفی برخی از دوره های آموزشی برگزار شده

معرفی برخی از دوره های آموزشی برگزار شده

برای دریافت فایل معرفی برخی از دوره های آموزشی برگزار شده  بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت فایل

ادامه مطلب>>More>>
لیست عناوین کلی پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

لیست عناوین کلی پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

برای دریافت فایل لیست عناوین پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری  بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت فایل

ادامه مطلب>>More>>
تقويم آموزشي نیمه دوم سال 1397

تقويم آموزشي نیمه دوم سال 1397

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال 1397

 

ادامه مطلب>>More>>

تربيت مربي مديريت بحران

تربيت مربي مديريت بحران

ادامه مطلب>>More>>
چابك‌سازي سازماني

چابك‌سازي سازماني

ادامه مطلب>>More>>
مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك

ادامه مطلب>>More>>

مقاوم‌سازي

مقاوم‌سازي

ادامه مطلب>>More>>
مديريت بحران عمومي

مديريت بحران عمومي

ادامه مطلب>>More>>
فناوري نوين در صنعت ساختمان

فناوري نوين در صنعت ساختمان

ادامه مطلب>>More>>

سناريونويسي در بحران

سناريونويسي در بحران

ادامه مطلب>>More>>
تخليه اضطراري جمعيت

تخليه اضطراري جمعيت

ادامه مطلب>>More>>

1