کارآفرین شو

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول  آفرینان

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مردم نهاد مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اندیشه سازان افق ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آمایش سرزمین ایران

دوره های آموزشی

تقويم آموزشي سال 1391پژوهشكده مهندسي بحران هاي طبيعي  شاخص پژوه  را از طریق لینک زیر دانلود کنید
دریافت فایل


برای دریافت فایل لیست عناوین پیشنهادی برای حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری  بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت فایل


برای دریافت فایل معرفی برخی از دوره های آموزشی برگزار شده  بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت فایل

1