درباره ما

شاخص پژوه در یک نگاه

شاخص پژوه در یک نگاه

ادامه مطلب>>More>>
مأموريت پژوهشگاه

مأموريت پژوهشگاه

ادامه مطلب>>More>>
چرا شاخص پژوه

چرا شاخص پژوه

ادامه مطلب>>More>>

تاریخچه پژوهشگاه

تاریخچه پژوهشگاه

ادامه مطلب>>More>>
بيانيه مأموريت پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

بيانيه مأموريت پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

مأموريت اصلي پژوهشكده مهندسي بحران‌هاي طبيعي  شاخص‌پژوه توسعه مرزهاي دانش، مهارت و پرورش نيروهاي متخصص، خلاق، متفكر و متعهد در زمينه‌هاي مديريت بحران و فناوري‌هاي نوين در صنعت ساختمان و فناوري نوگرا و خردگرا در سايه ارتقاي كيفيت پژوهش خصوصي و گسترش فرهنگ والاي اسلامي و ارزش‌هاي ديني است. همچنين بر عهده خود مي‌داند تا با افزايش كيفيت خدمات و فناوري‌هاي نوين آموزشي و پژوهشي خود پاسخگويي مناسب به انتظارات آموزشي و پژوهشي جامعه ملي، بين‌المللي و ذيفنعان خود باشد، این پژوهشكده به عنوان يك مركز علمي خصوصي معتبر در سطح كشور و منطقه مأموريت دارد نسبت به ارتقاء سطح رشد و توسعه فرهنگ تحقيق و پژوهش توليد و انتشار علم تأثيرگذاري مثبت و عميق بر كشور كمك كند.

ادامه مطلب>>More>>
چشم انداز پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

چشم انداز پژوهشگاه شاخص پژوه در افق 1400

• پژوهشكده‌اي نوآور، پژوهش محور، كارآفرين و پيشرو در رشد و توسعه تحقيق و پژوهش در بخش خصوصي كشور
• برتر در ارائه خدمات نوين آموزشي و پژوهشي به نخبگان پيشتاز در توليد علم، نظريه و انديشه در سطح ملي و منطقه‌اي
• مجهز به گروه‌هاي پژوهشي و فناوري پيشرفته براساس استانداردهاي بين‌المللي
• پاسخگو به انتظارات جديد محققان تأثيرگذار در مجامع معتبر بين‌المللي
 

ادامه مطلب>>More>>


1