نشریه شاخص آینده

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی، شاخص آینده منتشر شد

نشریه علمی آموزشی ، شاخص آینده باهدف فرهنگ سازی، شناخت وترویج آینده پژوهی ،تهیه ودر پژوهشگاه شاخص پژوه منتشر گردید.

این نشریه که به همت جمعی از پژوهشگران فعال حوزه آینده پژوهی، در رصدخانه علم وفناوری شاخص پژوه منتشر گردید، در دو قالب چاپی والکترونیک در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.مخاطبان این نشریه ، علاقه مندان به دانش آینده پژوهی هستند که با مفاهیم و روش ها ی آینده پژوهی آشنا می گردند.همچنین ، نشریه شاخص آینده تمرکز ویژه ای بر ترسیم صحنه های آینده و معرفی کلان روند های آینده در حوزه های تخصصی ویژه دارد.

خلاصه ای از مقالات علمی آینده پژوهی، معرفی فناوری های نوظهور ، آشنایی با کتاب های مرتبط با حوزه آینده پژوهی و یا سایت های تخصصی در این زمینه ، از جمله مواردی است که در این نشریه منتشر گشته است.

امیداست این مجموعه بتواند گامی هرچند اندک در راستای ترویج دانش آینده پژوهی بردارد وباگذشت زمان،برغنای مطالب و مباحث علمی مطرح شده درآن افزوده شود. درپایان ضمن تشكر ازكليه همكاران وپژوهشگران گرامي، ازخوانندگان محترم تقاضامند است پيشنهادات و نظرات ارزنده خود را در راستاي غناي بيشتر اين اثر، براي شماره های بعدي ازطريق ايميل info@spstino.com ارسال فرمايند.

علاقه مندان می توانند جهت دسترسی به نسخه الکترونیک نشریه به سايت های زیر مراجعه نمایند:

www.spri.ir                  www.spstino.com

 
 

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(32)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(31)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(30)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(29)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(28)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(27)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(26)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(25)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(24)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده(23)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (22)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (21)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (20)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (19)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (18)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (17)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (16)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (15)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 14 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 13 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 12 )

نشریهعلمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 11 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 10 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 9 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 8 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 7 )

 نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 6 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 5 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده (4)

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آیند ( 3 )

 نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 2 )

نشریه علمی آموزشی آینده پژوهی

شاخص آینده ( 1 )