بررسي افزايش رخداد زلزله ها همزمان با بارش هاي ناهنجار فروردين 1398

بررسي افزايش رخداد زلزله ها همزمان با بارش هاي ناهنجار فروردين 1398

ادامه مطلب>>
ایجاد دانشگاه مدیریت بحران در کشور ضروری است

ایجاد دانشگاه مدیریت بحران در کشور ضروری است

محمودزاده در گفتگو با آنا

ادامه مطلب>>
چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی

چهارمین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده، آینده پژوه و نوآور ایرانی

21 مهر 1398- تهران

ادامه مطلب>>

از متخصصان در مدیریت سیل استفاده نمی‌شود

از متخصصان در مدیریت سیل استفاده نمی‌شود

خطر در کمین اهواز است

ادامه مطلب>>
برخی از مهمترین آموزه های  سیلاب های اخیر در کشور

برخی از مهمترین آموزه های سیلاب های اخیر در کشور

ادامه مطلب>>
انتشار شماره 11 فصلنامه شاخص کارآفرینی

انتشار شماره 11 فصلنامه شاخص کارآفرینی

ادامه مطلب>>

مهر تأیید سازمان امور دانشجویان بر مدارک‌ دانش‌آموختگی شاخص‌پژوه

مهر تأیید سازمان امور دانشجویان بر مدارک‌ دانش‌آموختگی شاخص‌پژوه

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان  وزارت علوم

ادامه مطلب>>

ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب

ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب

برای اولین بار در کشور

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان  وزارت علوم

ادامه مطلب>>
 همایش کسب و کارهای خوش آتیه در تهران برگزار شد

همایش کسب و کارهای خوش آتیه در تهران برگزار شد

ادامه مطلب>>

تأئید مدرک اولین دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک اولین دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

ادامه مطلب>>
نشست تخصصی راهکار‌های رونق فضای کسب و کار و معرفی کسب و کار‌های خوش آتیه

نشست تخصصی راهکار‌های رونق فضای کسب و کار و معرفی کسب و کار‌های خوش آتیه

ادامه مطلب>>
تحقق اقتصاد مقاومتی در نخستین پژوهشگاه خصوصی کشور

تحقق اقتصاد مقاومتی در نخستین پژوهشگاه خصوصی کشور

ادامه مطلب>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19