ارزیابی راهبردی و سريع محیطی از مخاطره سیل در حوضه های آبریز بزرگ ایران

ارزیابی راهبردی و سريع محیطی از مخاطره سیل در حوضه های آبریز بزرگ ایران

ادامه مطلب>>
گزارش کوتاه پیش یابی بارش های سیلابی برای دهه سوم فروردین 1398

گزارش کوتاه پیش یابی بارش های سیلابی برای دهه سوم فروردین 1398

ادامه مطلب>>
از متخصصان در مدیریت سیل استفاده نمی‌شود

از متخصصان در مدیریت سیل استفاده نمی‌شود

خطر در کمین اهواز است

ادامه مطلب>>

برخی از مهمترین آموزه های  سیلاب های اخیر در کشور

برخی از مهمترین آموزه های سیلاب های اخیر در کشور

ادامه مطلب>>
انتشار شماره 11 فصلنامه شاخص کارآفرینی

انتشار شماره 11 فصلنامه شاخص کارآفرینی

ادامه مطلب>>
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از پاسداران به‌مناسبت روز پاسدار

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از پاسداران به‌مناسبت روز پاسدار

ادامه مطلب>>

مهر تأیید سازمان امور دانشجویان بر مدارک‌ دانش‌آموختگی شاخص‌پژوه

مهر تأیید سازمان امور دانشجویان بر مدارک‌ دانش‌آموختگی شاخص‌پژوه

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک دانشجوی دیگری از رشته بازسازی پس از سانحه پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان  وزارت علوم

ادامه مطلب>>

بیانیه‌ رهبر انقلاب اسلامی  به‌مناسبت چهل‌سالگی انقلاب  اسلامی

بیانیه‌ رهبر انقلاب اسلامی به‌مناسبت چهل‌سالگی انقلاب اسلامی

ادامه مطلب>>
ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب

ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک مخاطرات مرکب

برای اولین بار در کشور

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک یکی دیگر از فارغ التحصیلان پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان  وزارت علوم

ادامه مطلب>>

 همایش کسب و کارهای خوش آتیه در تهران برگزار شد

همایش کسب و کارهای خوش آتیه در تهران برگزار شد

ادامه مطلب>>
تأئید مدرک اولین دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه شاخص پژوه

تأئید مدرک اولین دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه شاخص پژوه

توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

ادامه مطلب>>
نشست تخصصی راهکار‌های رونق فضای کسب و کار و معرفی کسب و کار‌های خوش آتیه

نشست تخصصی راهکار‌های رونق فضای کسب و کار و معرفی کسب و کار‌های خوش آتیه

ادامه مطلب>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19