MBA و DBA

DBA  مخفف Doctorate of Business Administration است که به فارسی ” دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار” برگردانده شده است. 


مدیریت ارشد کسب و کار ((MBA) مخفف عبارت Master of Business Administration) درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است.

1