پايان نامه هاي شاخص پژوه

بررسی تاثیر مدیریت بحران در افزایش رضایتمندی آسیب دیدگان زلزله سال 1389 شهرستان ممسنی - روستای عالیشاهی

بررسی تاثیر مدیریت بحران در افزایش رضایتمندی آسیب دیدگان زلزله سال 1389 شهرستان ممسنی - روستای عالیشاهی

ادامه مطلب>>
تدوین مدل توسعه پایدار سلامت محور با تأکید بر نقش اعتیاد

تدوین مدل توسعه پایدار سلامت محور با تأکید بر نقش اعتیاد

ادامه مطلب>>
ارائه رویکرد کاهش اثر آسیب های امنیتی و اجتماعی از سانحه  طبیعی در سکونتگاه غیر رسمی (مطالعه موردی: زلزله فرون آباد پاکدشت)

ارائه رویکرد کاهش اثر آسیب های امنیتی و اجتماعی از سانحه طبیعی در سکونتگاه غیر رسمی (مطالعه موردی: زلزله فرون آباد پاکدشت)

ادامه مطلب>>

بررسی رابطه میان توسعه منابع انسانی و مدیریت پاسخگویی به بحران در نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان سمنان

بررسی رابطه میان توسعه منابع انسانی و مدیریت پاسخگویی به بحران در نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان سمنان

ادامه مطلب>>
بررسی نقش بنادر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منطقه و ارائه یک چارچوب کلی در راستای توسعه بنادر ایران

بررسی نقش بنادر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منطقه و ارائه یک چارچوب کلی در راستای توسعه بنادر ایران

ادامه مطلب>>
تدوین برنامه تخلیه ایمن جمعیت محله‌ای به منظور کاهش اثرپذیری از سانحه( مطالعه موردی: زلزله در محله پارک لاله منطقه 6 تهران)

تدوین برنامه تخلیه ایمن جمعیت محله‌ای به منظور کاهش اثرپذیری از سانحه( مطالعه موردی: زلزله در محله پارک لاله منطقه 6 تهران)

ادامه مطلب>>

نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر آمل)

نقش ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر آمل)

ادامه مطلب>>
ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی )مورد مطالعه : شرکت های صنعتی اراک

ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی )مورد مطالعه : شرکت های صنعتی اراک

ادامه مطلب>>