برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP)

بازدید معاون محترم رییس جمهور سرکارخانم دکتر ابتکار از توانمندی های پژوهشگاه شاخص پژوه در نمایشگاه جنبی نشست برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی کنیا

بازدید معاون محترم رییس جمهور سرکارخانم دکتر ابتکار از توانمندی های پژوهشگاه شاخص پژوه در نمایشگاه جنبی نشست برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در نایروبی کنیا

ادامه مطلب>>More>>
گزارش حضور پژوهشگاه شاخص پژوه در دومین نشست برنامه محیط زیست  سازمان ملل متحد (UNEA-2)

گزارش حضور پژوهشگاه شاخص پژوه در دومین نشست برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEA-2)

ادامه مطلب>>More>>
1