کارآفرین شو

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول  آفرینان

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مردم نهاد مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اندیشه سازان افق ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

انجمن آمایش سرزمین ایران

خبرنامه شاخص پژوه

 

     
    ویژه نامه همایش توسعه اقتصاد دریا-پاییز96   ویژه نامه هفته معلم-اردیبهشت96
   
ویژه نامه حادثه پلاسکو - بهمن 95   خبرنامه شاخص پژوه- مهر95   خبرنامه شاخص پژوه- شهریور95
   
خبرنامه شاخص پژوه- خرداد 95   ویژه نامه هفته معلم-اردیبهشت95   خبرنامه شاخص پژوه-اسفند94
   
خبرنامه شاخص پژوه-دیماه94   خبرنامه شاخص پژوه- آذر 94   خبرنامه شاخص پژوه- نیمه دوم آبان 94
   
خبرنامه شاخص پژوه- نیمه اول آبان 94   خبرنامه شاخص پژوه- هفته اول آبان 94   خبرنامه شاخص پژوه - نیمه اول مهر 94
   
خبرنامه شاخص پژوه - نیمه دوم مهر 94   خبرنامه شاخص پژوه - شهریور 94   خبرنامه شاخص پژوه - نیمه دوم مرداد 94
   
خبرنامه شاخص پژوه - نیمه اول مرداد 94   خبرنامه شاخص پژوه - نیمه دوم خرداد 94   خبرنامه شاخص پژوه - نیمه اول خرداد 94
   

سال نو مبارک

با شاخص پژوه همراه باشید

خبرنامه شاخص پژوه -نیمه دوم اردیبهشت 94   خبرنامه شاخص پژوه - نیمه اول اردیبهشت 94    
   
خبرنامه شاخص پژوه - اسفند 1393   خبرنامه شاخص پژوه - اسفند 1393   خبرنامه شاخص پژوه - بهمن 93
   
خبرنامه شاخص پژوه - بهمن 93   خبرنامه شاخص پژوه -بهمن 93   خبرنامه شاخص پژوه - دی ماه 93
   
خبرنامه شاخص پژوه - دی ماه 93   خبرنامه شاخص پژوه - دی ماه 93   خبرنامه شاخص پژوه - دی ماه 93
   
خبرنامه شاخص پژوه - نیمه دوم آذر 93   خبرنامه شاخص پژوه - آذر 93   خبرنامه شاخص پژوه - آبان 93
     
 ویژه نامه شاخص پژوه - ویژه سالگرد تاسیس پژوهشگاه و همایش آینده پژوهی و صنعت بانکداری - آبان 93   خبرنامه شاخص پژوه - آبان 93   خبرنامه شاخص پژوه - مهر 93
     
 ویژه نامه شاخص پژوه - ویژه دوره عالی تربیت مربی مدیریت بحران   ویژه نامه شاخص پژوه - ویژه هفته دفاع مقدس    خبرنامه شاخص پژوه - شهریور 93
     
 ویژه نامه شاخص پژوه - کنفرانس بین المللی (IDRC, DAVOS 2014)   ویژه نامه شاخص پژوه - عملکرد شش ماهه اول 93   خبرنامه شاخص پژوه - شهریور 93
     
 خبرنامه شاخص پژوه - مرداد 93   خبرنامه شاخص پژوه - مرداد 93    خبرنامه شاخص پژوه - تیر 93

    

        

خبرنامه شاخص پژوه - تیر93

 

خبرنامه شاخص پژوه - خرداد93

 

ویژه نامه شاخص پژوه (مدیریت بحران در توفان تهران) - خرداد 93

   

خبرنامه شاخص پژوه - خرداد 93

 

خبرنامه شاخص پژوه - خرداد 93

 

خبرنامه شاخص پژوه - خرداد 93

 

 

خبر نامه شاخص پژوه - اردیبهشت 93

 

 خبر نامه شاخص پژوه - فروردین 93

 

خبرنامه شاخص پژوه - اسفند 92

   
ویژه نامه شاخص پژوه - نوروز 93     خبرنامه شاخص پژوه - بهمن 92   خبرنامه شاخص پژوه - آذر 92
     

خبرنامه شاخص پژوه - آبان 92   خبرنامه شاخص پژوه - مهر92   خبرنامه شاخص پژوه ویژه هفته کاهش بلایای طبیعی
     
خبرنامه شاخص پژوه - مهر92   خبرنامه شاخص پژوه - شهریور92   خبرنامه شاخص پژوه - خرداد92
     

خبرنامه شاخص پژوه - اردیبهشت 92

 

 

 

خبرنامه شاخص پژوه - اردیبهشت 92