مقالات

آینده پژوهی، آینده نگاری و مدیریت بحران

آینده پژوهی، آینده نگاری و مدیریت بحران

ادامه مطلب>>
سناریو نویسی و مدیریت بحران

سناریو نویسی و مدیریت بحران

ادامه مطلب>>
مدیریت بحران و آب

مدیریت بحران و آب

ادامه مطلب>>

مدیریت بحران و مدیریت شهری

مدیریت بحران و مدیریت شهری

ادامه مطلب>>
مدیریت بحران و فضای سبز

مدیریت بحران و فضای سبز

ادامه مطلب>>
مدیریت بحران وخلاقیت

مدیریت بحران وخلاقیت

ادامه مطلب>>

مدیریت بحران، شهر های خلاق یا خلاقیت در شهر ها

مدیریت بحران، شهر های خلاق یا خلاقیت در شهر ها

ادامه مطلب>>
مروری بر وقف و موقوفات دانشگاهی در جهان، ضرورت وقف در امور پژوهشی

مروری بر وقف و موقوفات دانشگاهی در جهان، ضرورت وقف در امور پژوهشی

پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
www.bpshakhespajouh.ac.ir      info@bpshakhespajouh.ac.ir

وقف در کشورهای غربی جایگاهی بس ویژه و مهم دارد؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای غربی را توجه ویژه آنها به وقف می دانند. زیرا در وقف اختیار و انگیزه های شخصی برای هدر رفتن سرمایه وجود ندارد و مسئولان و متولیان امور وقف در این مراکز ضمن آنکه موظف به حفظ سرمایه اولیه هستند قانوناً وظیفه دارند جهت کسب درآمد از موقوفات برای تأمین هزینه هایی که موقوفات برای گردش کار آنها پدید آمده است تلاش مضاعف نمایند.

ادامه مطلب>>
چالش های آتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چالش های آتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چالش های آتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه

ادامه مطلب>>

وقف و مدیریت بحران

وقف و مدیریت بحران

ادامه مطلب>>
مدیریت هوشمند بحران گم شده کلان شهرها

مدیریت هوشمند بحران گم شده کلان شهرها

ادامه مطلب>>
تحليل استراتژيک جايگاه تحصيلات تکميلي پژوهش محور در برنامه پنجم توسعه کشور ایران

تحليل استراتژيک جايگاه تحصيلات تکميلي پژوهش محور در برنامه پنجم توسعه کشور ایران

ادامه مطلب>>

رصد خانه مدیریت بحران  یک نیاز ، یک ضرورت

رصد خانه مدیریت بحران یک نیاز ، یک ضرورت

ادامه مطلب>>
رسانه و مدیریت بحران (1)

رسانه و مدیریت بحران (1)

ادامه مطلب>>
رسانه و مدیریت بحران (2)

رسانه و مدیریت بحران (2)

ادامه مطلب>>