رویدادهای شاخص پژوه

سومین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه

سومین جشنواره بانوان کارآفرین برگزیده و آینده پژوه

ادامه مطلب>>
رویداد استارتاپی کارآفرین شو

رویداد استارتاپی کارآفرین شو

ادامه مطلب>>
سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

سمپوزیوم تخصصی امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمان در تأمین آب کشور

ادامه مطلب>>

دومین همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران

دومین همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران

ادامه مطلب>>
دومین جشنواره بانون کارآفرین برگزیده و آینده پژوه ایرانی

دومین جشنواره بانون کارآفرین برگزیده و آینده پژوه ایرانی

ادامه مطلب>>
همایش آموزه هاي پلاسكو

همایش آموزه هاي پلاسكو

ادامه مطلب>>

دومین همایش رویکردهای آمایش سرزمین در ایران

دومین همایش رویکردهای آمایش سرزمین در ایران

ادامه مطلب>>
همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها

همایش توسعه اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها

ادامه مطلب>>
کارگاه آموزشي كارآفريني وآينده پژوهي

کارگاه آموزشي كارآفريني وآينده پژوهي

ادامه مطلب>>

برنامه دوره های آموزشی و نشست ها در سال 1392

برنامه دوره های آموزشی و نشست ها در سال 1392

ادامه مطلب>>
اطلاعیه برگزاری کارگاه های تخصصی مقاوم سازی شریان های حیاتی و اصول و مبانی مدیریت بحران شهری

اطلاعیه برگزاری کارگاه های تخصصی مقاوم سازی شریان های حیاتی و اصول و مبانی مدیریت بحران شهری

ادامه مطلب>>
كارگاه آموزشي حل خلاقانه مسائل

كارگاه آموزشي حل خلاقانه مسائل

ادامه مطلب>>

 كارگاه آموزشي حل خلاقانه مسائل

كارگاه آموزشي حل خلاقانه مسائل

ادامه مطلب>>
 كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي در مطالعات اجتماعي

كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي در مطالعات اجتماعي

ادامه مطلب>>
 دومين كارگاه آموزشي سناريو نويسي در مديريت بحران

دومين كارگاه آموزشي سناريو نويسي در مديريت بحران

ادامه مطلب>>